#رها_نکن... . #خدا #امام_حسین #امام_زمان #حسین #مهدی #یا_ابا...

خدای کریم و گدای کاهل

2

|👒💚| #تـلـنـگـࢪانـھ[🔖📍]‌اگه #گدا دیدی هیچ وقت تو دلت نگو #ر...

⚖#جرم #شهادت #جرائم #دادگاه #مجرم #مجازات #محجور #دیوانه #گد...

3

از سخنان بهلول : کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، #فیلس...

این کتاب راهنمای پرهیزکاران است. آنان که به غیب ایمان آورده ...

2

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، #فیلسوف استکسی که راست...

1

:small_blue_diamond: چه #فرهنگ زیبایی است #نذری دادن.. چه #م...

:revolving_hearts: #آقاجاندیده در #حسرت دیدار شما مانده هنوز...

3

#گدا شیم

1

:heavy_black_heart: #چـادرهـاے_ســــرخ:heavy_black_heart:خاط...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

چه خوب بود اگر می توانستیم مشکلات بزرگمان را با یک قرص بعد ا...

در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب یا رب مبادا ان گدا معتبر شود ...

#قمر_هاشمیبسته به #زنجیر اوست #پای_دلم از #وفا#مرغ_دلم چون ر...

2

#خلاقیت این آقای#گدا ستودنیه !!!نوشته کدوم#دین بیشتر از همه ...