مه🌙نــــاز

Mahnaz55

Your best teacher is your last mistake...
بهترین معلم شما آخرین اشتباه شماست...🍃🍃📶 بی مخاطب از هر متنی
دوست داشته باشم میزارم 😊

فعال نباشی آنفالویی 😊
#متاهل 💕💕
ورود به ویسگون ۱۳۹۹/۳/۱۹

امتیاز
2606220
دنبال‌کنندگان
1862
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
35

...📎در زندگی ات سه چیز را تجربه کندوست داشتن را برای تجربهعا...

2

...📎آدمهای مهربان از سراحتیاج مهربان نیستندآنها انتخاب کرده ...

4

...📎در زندگی بعدی ام "گُل" خواهم شد تا خودم را به روان های خ...

2

...📎وعده كرده بودي به بهار !چقدر فصل ها را تا رسيدنت ورق زدم...

12

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

8

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

2

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

3

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

1

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

1

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

1

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

1

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

1

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

1

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

1

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب

#هنر_عکاسی#خاص#جذاب