عاقبت سنگ زدن به لانه زنبورها
۱

عاقبت سنگ زدن به لانه زنبورها

چقد ناز خوابیده

چقد ناز خوابیده

چقد ناز خوابیده
۱

چقد ناز خوابیده

کی نمیه گمشده داره
۲

کی نمیه گمشده داره

گوشمو نکش

گوشمو نکش

آدمهای معروف وعکس کودکیشون لطفا عکسو بتز کنین نگاه کنین
عکس بلند
۲

آدمهای معروف وعکس کودکیشون لطفا عکسو بتز کنین نگاه کنین

ای جانم
۱

ای جانم

کی قبول داره
۲

کی قبول داره

پرسپولیس
۱

پرسپولیس

یکی دیگه از عکسا جالب گذاشتم عکسو باز کنین ممنون
عکس بلند
۶

یکی دیگه از عکسا جالب گذاشتم عکسو باز کنین ممنون

عکسو باز کنیین وبعد زوم اگه قشنگ بود لایک بزنین به افتخارش
عکس بلند
۱

عکسو باز کنیین وبعد زوم اگه قشنگ بود لایک بزنین به افتخارش

به نظرتون به چی داره فکر میکنه که نگاهش تو افقه
۴

به نظرتون به چی داره فکر میکنه که نگاهش تو افقه

لطفا جواب بدین ممنونم
۱۰

لطفا جواب بدین ممنونم

عشق بچه های امروزی کاملترین برنامه قبول دارین
۲

عشق بچه های امروزی کاملترین برنامه قبول دارین

یادش بخیر

یادش بخیر

عشق کشف

عشق کشف

به افتخار جفتشون
۹

به افتخار جفتشون