masuod

masuodATI

در مرام ما رفیقان نیست رسم ترک دوست
عهد با هر کس ببندیم جانمان تقدیم اوست

امتیاز
20
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

لات هم لاتهای قديم