چِقَدٕ تِهُوْیِی‍ تَنـهِا شُدَم‍ٓ‍ـ

missnafasi

.♡ اگہ توے زندگیت♡
.♡یڪیو دارے ڪ ب♡
.♡فڪر خوشحال ڪردنه توئه♡
.♡این یعنے ڪل دنیا رو دارے:
مـُرٰتـِضْیـٓ
خُـدآیِـا
اَز گُنـاهٓام بِگذَرْ هَـمُونٰ جُوُرِی‍ کِـ‍ع‍
اَز آرِزوُهـِام گُذَشْتٰی‍ـ


امتیاز
251400
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه