اینو یکی از دوستام برام کشیده❤تو دیسکورد هم گذاشت♡