💠ابو عبیده: آماده نبرد فرسایشی طولانی با دشمن هستیم/ طوفان الاقصی زلزله ای در سطح اگاهی جهانی ایجاد کرد💠