مینودشت شهری از توابع بخش مرکزی و مرکز شهرستان مینودشت در