میشه پستای منو لایک کنین تا ازاد بشم لطفا .....ممنون جبرا