آنقـ ـدر نیستـ ـیکــه گاهــی حــ ـس مـی کنـمعشـ ــق را نِسیـ...

آنقـ ـدر نیستـ ـی

کــه گاهــی حــ ـس مـی کنـم عشـ ــق را نِسیـ ــه به مـ ـن داده*ای بی تـابــ ـم ! نقـ ـد می خــواهـمــ ـت . . .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار