به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم، ده ها نظامی مس