العالم - به نوشته برخی منابع خبری، اختلافات و درگیری های