این متن،یک مطلب عقلی ست.اگر قصد خواندن دارید حتما باتفکر و د...

این متن،یک مطلب عقلی ست.اگر قصد خواندن دارید حتما باتفکر و دقت بخوانید.

. ادعا؛ زندگی لغو است و خدا وجود ندارد. امامن احساس پوچی و بی هدفی نمی کنم!! باکمی تفکر و دقت،کذبِ این ادعا ثابت می شود. *کسی که زندگی را بیهوده و لغو می داند،به طریق اولی خودش راهم لغو بیهوده می داند.(لازمه ی بیهوده خواندنِ زندگی،بیهوده خواندن خود است!) انسان لغو و بیهوده،نمی تواند در ادعای هدفمند بودنش،صادق باشد. *انسان لغو و بیهوده باید بخورد و بخوابد و منتظر باشد مرگش فرا برسد. !اما؛ *انسان لغو و بیهوده نمی تواند بخورد،زیرا خوردن امر وکاری هدفمند است و هدف آن،رفع گرسنگی است.درحالی که انسان بی هدف چرا باید گرسنگی اش را برطرف کند؟! *انسان لغو و بیهوده نمی تواند و نباید بخوابد،زیرا با خوابیدن هدف حاصل می شود.هدفی مثل رفع خستگی،استراحت و... *انسان لغو و بیهوده،نمی تواند و نباید اصلا منتظر باشد!چون انتظار یک امر هدفمند است!منتظر،انتظارِوصال یا حدوث و حضور ... را می کشد. *انسان لغو و بیهوده را با امر هدفمند چه کار؟! *انسان لغو و بیهوده باید صبر کند تا زمان بگذرد که مرگش برسد. *اما انسان لغو و بیهوده،حتی نباید صبر کند!چراکه صبر کردن کاری هدفمند است و از اهداف آن می توان به رفع ناراحتی و دلخوری،سرد شدن نسبت به مساله دلخراشی وامثالهم،اشاره کرد. حال آنکه نمی شود بین انسان لغو و کار هدفمند جمع کرد! *انسان لغو و بیهوده ،از آن جهت که لغو و بیهوده است ،باید از فرط لغو بودن و بیهوده بودن و عبث بودن،خودش را بکشد و نابود کند! اما! *چراانسان بیهوده می خواهد خودش را بکشد؟آیاخودکشی کار هدفمندی نیست؟ آیا غیر از این است که وقتی انسان لغو و عبث ،خودکشی می کند،میخواهد از این لغو بودن و بیهوده بودن خلاص شود؟! حال آنکه چرا میخواهد خلاص شود؟!این خلاص شدن هدف است و با اصلِ لغو بودن،منافات دارد! *انسان لغو و بیهوده حتی نباید پلک بزند؟ چرا پلک بزند؟ آیا غیر از این است که انسان پلک می زند تا چشمش خشک نشود؟ خشک نشدنِ چشم،هدف برای پلک زدن است! *با این وجود،چطور انسان لغو و بیهوده ادعا می کند ،زندگی اش لغو است اما احساس پوچی نمی کند؟! درحالی که حس پوچی، لازمه ی زندگی پوچ است! *بنابراین،انسان لغو و بیهوده،چون خودش و زندگی اش لغو،عبث،بیهوده و بی هدف است،نبایدهیچ کاری کند! *چون هرکاری یک هدفی دارد و هدف داشتن با احساس پوچی،منافات دارد! *هیچ کاری نکردن محال است! پس؛ *انسان براساس هدف آفریده شده است. *کارهای او براساس هدفمندی شکل می گیرد. *پس زندگی انسان،هدفمند است. #الحمدلله

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار