دوستان اصلاح طلب، ممنون میشم به این سوالات پاسخ بدن،