این ورژن جدیدویسگون هم خیلی داغونه ها.آدم یه چیزایی میبین