بآسـوزِ صـدآت .. مـی ـسـوزَمـ SH.N :
 نگفتمت نرو گلایل این ز...

بآسـوزِ صـدآت .. مـی ـسـوزَمـ SH.N :

نگفتمت نرو گلایل این زمین به قدر یک کفن کفاف ریــــشه نمی دهـــد نگفتمت که جز بوی چرک چاک سینه های خالی از قـــلب در فضا نمی دمد ؟! نگفتمت که این جماعت جریده با خط و رد وحشی نگـــــاهت غریبه انـــــد ؟! نگفتمت که جای بوسه آلتی کریه بر دهان سرخ آتشت می نهنــد نگفتمت نرو نرو٬ نگفتمت نرو نرو ؟! نگفتمت هر آنچه گفتیو نوشته ایم کـــــشک بود ؟! نگفتمت نرو که رفتنت نتیجتا اشـــــک بود ؟! نگفتمت تو هم به گور جد خلق گشـــــنه بخند ؟! نگفتمت که حـــــال کن طبیعتا میان این همه جسد بگند ؟! که خر شو٬ که کر شو٬ که کور شو٬ دهــان را ببند٬ دهـــان را ببند٬ دهــان را ببند !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار