لیلی زیر درخت انار نشستدرخت انار #عاشق شدگل داد، سرخ سرخگل‌ه...

لیلی زیر درخت انار نشست

درخت انار #عاشق شد
گل داد، سرخ سرخ
گل‌ها انار شد، داغ داغ
هر اناری هزارتا دانه داشت

دانه‌ها عاشق بودند
دانه‌ها توی انار جا نمی‌شدند
انار کوچک بود
دانه‌ها ترکیدند
انار ترک برداشت

خون انار روی دست لیلی چکید
لیلی انار ترک خورده را
از شاخه چید
مجنون به لیلی‌اش رسید.

خدا گفت: راز #رسیدن فقط همین بود
کافی است انار دلت ترک بخورد.

#عرفان_نظرآهاری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...