گروه سیاسی رجانیوز: بامداد سه شنبه مجله «نیویورکر» متنی ا