ا«اصل قصه» نمایشگاه کتاب در شبکه افقمستند «اصل قصه» با موضوع...

ا

«اصل قصه» نمایشگاه کتاب در شبکه افق

مستند «اصل قصه» با موضوع نمایشگاه کتاب و وضعیت فروش این کالای فرهنگی، سه شنبه 14 اردیبهشت از شبکه افق پخش می شود.

این مستند برای پخش از شبکه افق در روز سه شنبه 14 اردیبهشت ساعت 21 در نظر گرفته شده و تکرار آن هم در ساعات 12 و 16.30 روز بعد به روی آنتن می رود.

متن کامل خبر در OFOGHTV.IR

#اصل_قصه #نمایشگاه_کتاب #کتاب #فرهنگ #شبکه_افق