چگونه ازاحساساتــمبا قلم بنویســمازدردهاے نهفتـه ے قلبـمازبغ...

چگونه ازاحساساتــم


با قلم بنویســم

ازدردهاے نهفتـه ے قلبـم

ازبغض هاے درگلومانده ے شبهایم

ازلحظه هاے زجراور

دلتنگے ام اینهمه درد در

حجم کدام واژه به

رقص درمے آیدتاکمرقلمم نشکند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها