یک قدمی:ماسه ها فراموشکارترین رفیقان راهند!پا بپایت می آیند،...

یک قدمی:

ماسه ها فراموشکارترین رفیقان راهند!

پا بپایت می آیند،

آنقدر که گاهی سماجتشان در همراهی،

حوصله ات را سر میبرد.

اما کافی است اندک بادی بوزد

یا خرده موجی برخیزد

تا ردپایت برای همیشه

از حافظه ضعیفشان پاک شود...

مااز نسل ماسه نیستیم، ازنسل صدفیم!

صدفهایی که به پاس اقامتی یک روزه،

تا دنیا دنیاست صدای دریا را برای

هر گوش شنوایی زمزمه می کنند...

@Yekghadami

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار