امشب می خواهم سکوتم را فریادبزنم امشب می خواهم بنالممی خواهم...

امشب می خواهم سکوتم را فریاد


بزنم امشب می خواهم بنالم

می خواهم حرف بزنم دنیا را رسوا کنم

همه غزل های نخوانده ام ر ا بخوانم این بار

می خواهم بار غصه ها را ببندم

امشب سکوتم گریه دارد ؛

نگفته های بسیار دارد

همه ی وجودم بوی تنهایی میدهد

می خواهم این تنهایی ها را ، تنها بنالم

دست شسته ام از زندگی ، به سراب ها پناه می برم

نمی دانم بار سفر را به کجا ببندم ...

میخاهم دور شوم مقصدم ب کجاباشد

همه آدمهاغریبه اندبرای من

نمی داند خانه تنهایی را باید بسازم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار