ویژه کنید
عکس و تصویر به نقل ازملا آقاجان زنجانی: هر روز چند دقيقه ای هم كه شده با امام ...

به نقل ازملا آقاجان زنجانی: هر روز چند دقيقه ای هم كه شده با ام...

به نقل ازملا آقاجان زنجانی:
هر روز چند دقيقه ای هم كه شده با امام زمان تان صحبت كنيد، با آن حضرت مانوس شويد و زندگی خود را بر رضايت آن حضرت بنا كنيد و تا می توانيد دست از دامن مقدس حضرت بقيه ا... عج) برنداريد،تمام سعادت در همين موضوع خلاصه میشود
تعجیل درفرجش صلوات

Loading...