ویژه کنید
عکس و تصویر ◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁ #ŋo #koρɨ #ℳε ↻ ...

◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈
#هـــآみムのɨـــڐے ↻
▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁

#ŋo #koρɨ #ℳε

↻ هِے چہ فازه #سَََنگینے ✖ ➣

↻ هَمہ چے #سِِِفیدوسیاهہ چیزۍ رنگے نے ✖ ➣

↻ بازم منۅ یہ #جسم ݪش ۅ بۍحاݪ ✖ ➣

↻ دۅباره رنگہ پوستہ شده #گچہ دیۅار ✖ ➣

↻ ۅاۍ اینقدر #ڪشیدَََم ڪہ نمیگیره #خندم ✖ ➣

↻ با #چشمام قفلݪم بہ این آتیشہ رو #فندک ✖ ➣

↻ یہ اتاق #تاریڪ با بۅۍ #دود گارۍ ✖ ➣

↻ چہ #بختِِِ گندۍ دارۍ تۅ با #جیب خالݪے ✖ ➣

↻ نگۅ ڪِِِہ هستیم #رنگِِِ مُشابہ ✖ ➣

↻ مَََن یہ #عُمره رۅ صورتم #خَنده قاچاقِِِہ ✖ ➣

↻ مَن #مُردم پسر یہ #عقدم ڪِِِہ سَر ✖ ➣

↻ تا #پاۍِ مَََسیر ۅ همیشہ خوردم بہ #سَنگ ✖ ➣

↻ اگہ ڪِِِہ #مُردم حلَݪال ڪُنیدم ✖ ➣

↻ اما آره تا ااݪان #ساختم ۅلݪے الݪان #بُریدم ✖ ➣

↻ از #خۅدم از #همہ از میزه #محکمہ ✖ ➣

↻ از #فکره فرداها ڪِِِہ روۍ #مَغزمہ


◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈
#هـــآみムのɨـــڐے ↻
▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...