مندرین بستر بی خوابی رازنقش رویایی رخسار تومی جویم باز...#اح...

من

درین بستر بی خوابی راز

نقش رویایی
رخسار تو
می جویم باز...

#احمد_شاملو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار