#قدر #رمضانای مـالـک...اگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـ...

#قدر #رمضان

ای مـالـک...
اگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـنـاه دیـدی
فـردا بـه آن چـشـم نـگـاهـش مـکـن....!
شـایـد سـحـر تـوبـه کـرده بـاشـد و تـو نـدانـی....!

حـضـرت عـلــی (ع)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار