دختره رو وال فیس بوک دوست پسر سابقش پست گذاشته: این روزا