سیگارم چه خوب درک میکند مراو چه زیبا کام میدهداین نو عروس شب...

سیگارم چه خوب درک میکند مرا

و چه زیبا کام میدهد این نو عروس شب تنهایی هایم لباس سپیدش را برایم می سوزاند و من تا صبح بر لبانش بوسه میزنم چه لذتی میبریم از این همبستری او از جان مایه میگذارد و من از عمر هر دو میسوزیم به پای هم ..... #ALONE-grill

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار