فواید شگفت انگیز آیت الکرسیمجموعه: داروخانه معنویآیه الکرسی ...

فواید شگفت انگیز آیت الکرسی مجموعه: داروخانه معنوی آیه الکرسی آیتی از گنج عرش است   @  آیه الکرسی نوری از آسمان است. @  آیه الکرسی آیتی از گنج عرش است. @  آیه الکرسی باعث ایمنی در سفر است. @  آیه الکرسی اعلاترین نقطه قرآن است. @  ذکر رسول مکرم اسلام در بستر؛ خواندن آیه الکرسی بود. @  با خواندن آیه الکرسی انسان دچار هیچ‌گونه آفتی نخواهد داشت. @  برای رفع فقر آیه الکرسی مؤثر است و کمک الهی از غیب می‌رسد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...