ماتیکهای شیطانی:#برای_تو_مینویسم...️_برای توکه حاضرنیستی درا...

ماتیکهای شیطانی:

#برای_تو_مینویسم...️ _برای توکه حاضرنیستی دراین گرمای داغ وطاقت فرسای تابستان چادرت رادرازای لذت خنک شدن معامله کنی وکنار بگذاری... . _برای تومینویسم،برای توکه حاضرنیستی چادرت را بالذت ظاهریِ خوش تیپ شدن،بالذت دیده شدن وبا لذت پوشیدن لباس های تنگ وکوتاه ورنگارنگ عوض کنی... . _برای تومینویسم برای توکه پوشش مقدست سوژه کلیپ های #دابسمش میشود برای خنده های بی مغز این وآن...سوژه #تلافی بازیگران ازفلان مجله..وتو به خاطر مظلومیت ونجابتت دم نمیزنی! برای توکه طعنه هاونگاه های معنی داراین روزها راتحمل میکنی به عشق #خانم_فاطمه_زهرا ... . _برای تومینویسم،برای توکه چادرت رابه شایستگی حفظ میکنی و#حرمت_چادر رادرجامعه باشلخته پوشیدن ورهاکردن آن نمیشکنی!برای تویی که با #آرایش کردن ودلبری چادرت رابی آبرو نمیکنی! . _برای تومینویسم،برای توکه ازعمق جان باورداری که #شهدا سرخی خونشان رابه سیاهی چادرتوامانت داده اند وتوباید امانتدارخوبی باشی! . _برای تومینویسم،برای توکه وقتی پیش ازیک خانم بدحجاب واردفروشگاه می شوی,فروشنده حق تورا فراموش میکند وبه کارآن خانم بدحجاب سریعتر رسیدگی میکند ولی این بی عدالتی هانه تنها تورا سست نمیکند بلکه اراده ات راقوی ترمیکند! . _برای تومینویسم،برای توکه هنگام ورود به دانشگاه چادرت رادرون کیفت نمیگذاری بلکه آن راباافتخار بر سَرَت حفظ میکنی ومایه ی مباهات خود میدانی! برای توکه چادرت درکنارسواحل شمال،عروسی ومهمانی ومحل کارودانشگاه همراه همیشگی ات است!یار جدانشدنی ات...سنگرت! . _برای تومینویسم،برای توکه وقتی #صدا_و_سیما ی جمهوری اسلامی زنان شیک وباسوادوموفق رابدون چادر،وزنان ساده لوح وسخن چین وفقیر وبی سواد راچادری نشان می دهد این بی مهری ها توراازداشتن حجاب پشیمان نمیکند! . _برای تومینویسم، برای توکه هم حجاب ظاهرداری وهم #حجاب_باطن وچادرت وسیله ای نیست برای جذب شدن درارگان هاونهادهای دولتی! . _برای تومینویسم،تویی که باوجود همه زیبایی ها وظرافت های دخترانه ات،حاضرنمیشوی دل یک پسر جوان رادرخیابان بلرزانی!تویی که بخاطرحجاب وعفتت سوژه چشمهای هرزه نمیشوی!تویی که نمیخواهی نگاه های همسریک زن رابه سمت خودت بکشی!تویی که معتقدی #بی_حجابی_حق_الناس_است! . _آری خواهرم برای تومینویسم وبه توافتخارمی کنم،به تویی که #مدافع_حریم ی! به راستی که ارزش این دفاع جانانه ات کم از#دفاع_از_حرم نیست! ولی هیچگاه کسی به توبه خاطر نمره های بیستت دردرس عفت ونجابت،هزارآفرین نگفته است... فرشته پاک #روزت_مبارک:rose:#روز_دختر_مبارک

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است