باید خلیل بود و به یار اعتماد کردگاهی بهشت در دل آتش میسر اس...

باید خلیل بود و به یار اعتماد کرد

گاهی بهشت در دل آتش میسر است :white_up_pointing_backhand_index::smiling_face_with_smiling_eyes: telegram.me/karbalayifateme

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار