بوسہ اے گر بدهے زان لب خندان چہ شودگر بیایـے صنما بر سر پیما...

بوسہ اے گر بدهے

زان لب خندان چہ شود گر بیایـے صنما بر سر پیمان چہ شود بہ عیادت قدمے گر بہ نهے از سر لطف بر سر عاشق سر گشتہ و ناکام چہ شود ┄┅┅┄┅┄┅✶:cherry_blossom:✶┄┅┄ ┅ ┅┄ ┄

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار