اونم تنهام گذاشت ..😔 😗 خداےا اخه چرا من همیشه باید طعم تن