جمع مان جمع بود.
من بودم و تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی...

جمع مان جمع بود.

من بودم و تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و
تنهایی و.....
آن قدر زیاد بودیم
می ترسم نام "تنهایی" از قلم بیفتد!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها