از امروز تصمیم بگیر......فکرای منفیو بزار کنار...تو قطعا #می...

از امروز تصمیم بگیر......فکرای منفیو بزار کنار...

تو قطعا #میتونی اگر خواسته باشی و تلاش کنی... بگو من #میتونم به اهدافم برسم.... محکم تر از دیروز باش....قوی تر از همیشه.... تو خواسته باش و ب خدا توکل کن.... همچی درست میشه......

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها