.این خانم مسلمانیستکه در لندن زندگی میکند ،فارغ از مذهب و اع...

.

این خانم مسلمانیست که در لندن زندگی میکند ،فارغ از مذهب و اعتقاداتش ،عکس و داستان بامزه ای رو به اشتراک گذاشت که ریپوست میکنم ...:smiling_face_with_smiling_eyes: میگویند :مثل همیشه در مترو نشسته بودم و مثل همیشه افرادی به من خیره شده بودند (از روی کنجکاوی :flushed_face:..یا تاسف :unamused_face:یا تنفر :angry_face: ..) که برایم مهم نبود !... یک خانمی روبه روی من نشسته بود که به من نگاه میکرد ،و من تا نگاهش میکردم، لبخند میزدم (لبخند البته پیدا نیست زیر پوشیه :smiling_face_with_smiling_eyes:) ولی نگاهش را سریع بر میگرداند که مثلا من را زیر چشمی دید نمیزده ... اینقدر این کار راتکرار کرد که من با خودم گفتم حتما برم باهاش صحبت کنم و توجیهش کنم ... دیدم بلند شد ،کیفش را برداشت و همین که خواست پیاده شود ؛سمت من آمد و یک کاغذی را تا کرد و به من داد و رفت ...! باخودم گفتم چی میتونه باشه ؟شوخی بچگانه ؟تهدید به مرگ ؟ادامس جویده شده لای کاغذ؟ کاغذ را باز کردم نوشته بود : تو در حجابت زیبا هستی ،درست مثل ماه کامل در آسمان شب . #حجاب #چادر #مدافعان_حجاب #ماه #hejab #hijab

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار