.چند واحد کلاس #وطن فروشی زیر نظر #سعید_حجاریان_ها..:cross_m...

.

چند واحد کلاس #وطن فروشی زیر نظر #سعید_حجاریان_ها
.
.
:cross_mark:ﺁﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ خیانت ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ‏« ﺧﺎﺋﻦ‏» ﺷﺪﻧﺪ ؟؟
.
.
:cross_mark:استکبار ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ نیل به منافع گذشته در رسیدن ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ به آنها ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
.
.
:cross_mark:ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ مردم ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺋﻦ و وطن فروش ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
.
.
:collision_symbol:ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯼ ‏« ﺭﯼ ﺗﮑﯿﻪ‏» ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ :

:cross_mark:ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ صندلی ﻗﺪﺭﺕ تلاش ﮐﻨﺪ، تا این دوستان بتوانند با استحاله انقلاب خمینی از درون باعث روی کار آمدن حاکمیتی همراه و همدل با ایالات متحده گردند .
.
.
:cross_mark:ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺍﺭﺷﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﺟﺎﻡ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﯾﺎﺽ - ﺗﻞﺁﻭﯾﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﺍﻧﺴﺖ .
.
.
.
.
:cross_mark:ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ، از $فتنه_گران ﭘﺮﭼﻢ ﺩﺍﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ #ﮐﻮﯼ_ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ و شاگردان #سعید_حجاریان و #تاجیک و ... ﺑﻮﺩﻧﺪ .
.
.
:cross_mark:ﺑﺬﺭ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺳﺮﻭﺵ، ﮐﺪﯾﻮﺭ ﻭ خاتمی و ﺣﺠﺎﺭﯾﺎﻥ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ !!

:cross_mark:و امثال سروش و‌کدیور و حجاریان و تاجیک و ... از نیروهای چپ مورد حمایت هاشمی رفسنجانی بودند .#اصلاح_طلبان_بی_وطن
#افساد_طلبان #کذاب #شارلاتانهای_سیاسی #خائن #تزویر_و_ریا #تزویر_را_ببینید #نانجیب_ها #دروغگویان


#حق_پایدار_است
.
.

به نقل از #کانال_مهرورزان_۲


telegram.me/mehrvarzan2

telegram.me/joinchat/B2ZCsz3AUNAwDNRGdX5fXA
.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...