:anger_symbol: این هشت اسم خدا را قبل از دعاهایتان بگویید تا...

:anger_symbol: این هشت اسم خدا را قبل از دعاهایتان بگویید تا اجابت شوید.

:white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark: رسول خدا فرمود برای خدا هشت اسم است که در ساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبی نوشته شده هرکس قبل از دعا بگوید مستجاب می شود و آن هشت اسم این است: :small_orange_diamond::small_orange_diamond:یا دائِمُ,یا حَیُّ, یا وتْرُ, یا فردُ, یا اَحدُ, یا قَویُّ, یاقَدیمُ,  یا قادر:small_orange_diamond::small_orange_diamond: :rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose: #دعا #شفا #اجابت_دعا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...