:triangular_flag_on_post: #زینب و حفظ #ناموس امام #حسین علیه...

:triangular_flag_on_post: #زینب و حفظ #ناموس امام #حسین علیه السلام

:diamond_shape_with_a_dot_inside: طبق گزارش #فاطمه دختر امام حسین علیه السلام: چون ما را به مجلس #یزید- لعنت الله علیه - بردند، #مردی_سرخ_رو از مردم #شام برخاست و گفت: :public_address_loudspeaker: ای یزید، این دخترک را به من ببخش. :diamond_shape_with_a_dot_inside: من(فاطمه) به خود لرزیدم و گمان کردم خواسته او محقق می گردد. پس لباس عمه ام #زینب را گرفتم و او که می دانست چنین امری عملی نیست. چنان جواب دندان شکنی به آن مرد شامی و یزید داد که رسوا شدند. :diamond_shape_with_a_dot_inside:حضرت زینب فرمود: ای یزید، تو، پدرت و جدت، اگر مسلمان باشید، به دست پدر و برادرم هدایت شده اید. یزید شرمنده شد و به آن مرد شامی گفت: دور شو، خدا مرگت دهد. :books:تاریخ طبری، ج5، ص461-462؛ :books:ارشاد مفید، ج2، ص121. :white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index: @ahlolbit

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار