به سلامتی اونایی که میخندند.... اما.... یک عمر بغض داشتن