حضور ساده و مردمی سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در جمع راه