غرور نگاه علی فاطمه استعلی شاهه، شاه علی فاطمه استکنار علی ا...

غرور نگاه علی فاطمه است

علی شاهه، شاه علی فاطمه است کنار علی این همه مَرده و تمام سپاه علی فاطمه است همون زن که درک عمیقش هنوز برای زمین و زمان حسرته یک زن که نه تنها برای جهان که حتی برای علی حسرته کسی پشت این در شکسته دلش که هرچی دله عاشق دستشه یه در رو به پهلوی اون باز شد که هرچی دره تو جهان بسته شه توی این همه مرد عاشق ببین فقط یک علی لایق فاطمه است یه دنیا به عشق علی عاشق اند تو دنیا علی عاشق فاطمه است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...