به سلامتی ایرانسل که..به آدم‌میفهمونه کهقبول کردنبعضی پیشنها...

به سلامتی ایرانسل که..

به آدم‌میفهمونه که
قبول کردن
بعضی پیشنهادها
فقط ازاعتبار آدم
کم میکنه...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار