‍ درس اخلاق آیت الله مظاهری... درباره تند خویی و بد خُلقی