ای منتظران گنج نهان می آیدآرامش جان عا‌شقان می آیدبر بام طلا...

ای منتظران
گنج نهان می آید
آرامش جان عا‌شقان می آید
بر بام طلایه داران ظهـور
گفتند که
صاحب الزمان می آید

میلاد حضرت:dizzy_symbol: مهدی(عج):dizzy_symbol:
و:leaf_fluttering_in_wind:نیمه شعبان:leaf_fluttering_in_wind:

پیشاپیش مبـارک باد:bouquet:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار