کمپین : من 4 سال قبل به آقای روحانی رای دادم ولی الان پشی