درگلدان زندگی..گل عشق بکارگل دوستی گل صداقت گل محبتگل گذشتگل...

درگلدان زندگی..

گل عشق بکار گل دوستی گل صداقت گل محبت گل گذشت گل پاکی گل رفاقت گل مهربانی خواهی دید،گل گلدانهایت،ازهمه گلهای عالم،خوشبوتروزیباتر خواهدشد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار