بسوزد خانه لیلی و مجنون کرسم عاشقی در عالم انداختاگرلیلی ب م...

بسوزد خانه لیلی و مجنون ک


رسم عاشقی در عالم انداخت

اگرلیلی ب مجنون داده میشد

دل هیچ عاشقی رسوا نمیشد
‌‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار