سلام دوستان ببخشید یه مدت نبودم نتونستم لطفهاتونو جبران ک