در بدترین ما آنقدر خوبی هستو در بهترین ما آنقدر بدی هستکه هی...

در بدترین ما آنقدر خوبی هست

و در بهترین ما آنقدر بدی هست
که هیچ یک از ما حق این را نداریم
که از دیگری عیب جویی کنیم!

#ویلیام_شکسپیر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار